Birdalbum A - Z
B C  D  E  G  H  J  K  L  M N  P  R T  U V  W  Y   Z
A
   

Arabische Buulbuul

Aalscholver

.

.

   
B
   

Boomklever

Blauwe Reiger

Boerenzwaluw

Boompieper

Boomkruiper

Bergeend

Baltimoretroepiaal

   
C
   

Canadese Gans

Carolina Eend

.

.

   
D
   

Dwerggans

.

.

.

   
E
   

.

.

.

.

   
F
   

Fuut

.

.

.

   
G
   

Groene Specht

Groene Reiger

Grauwe Gans

Grote Stern

Grote Bonte Specht

.

   
H
   

Huiszwaluw

Huismus

Houtduif

.

   
I
   

.

.

.

.

   
J
   

.

.

.

.

   
K
   

Kuifeend

Krakeend

Kleine Mantelmeeuw

Kokmeeuw

Kauw

Kluut

Knobbel Zwaan

Kuifmees

Koolmees

   
L
   

.

.

.

.

   
M
   

Merel

.

.

   
N
   

Nijlgans

.

.

.

   
O
   

Ooievaar

.

.

.

   
P
   

Pimpelmees

Putter

.

.

   
R
   

Roodborst

Rotgans

.

.

   
S
   

Spreeuw

Steenuil

Scholekster

Steenloper

Stadsduif

Staartmees

Slobeend

Stormmeeuw

   
T
   

Turkse Tortel

Tjiftjaf

Tuinfluiter

Tureluur

   
U
   

.

.

.

.

   
V
   

Visdief

.

.

.

   
   
W
   

Wilde Zwaan

Wulp

Witte Kwikstaart

.

   
Y
   

.

.

.

.

   
Z
   

Zanglijster

Zwarte Zwaan

Zilvermeeuw

Zwartkop

Zwarte Specht